Korony i mosty na implantach

W dzisiejszych czasach, częściowy bądź kompletny brak uzębienia nie jest żadnym powodem do wstydu. Za sprawą zdobyczy współczesnej stomatologii, możemy bez problemu odbudować utracone ubytki. W tym miejscu pojawiają się takie pojęcia z zakresu protetyki jak korona i most porcelanowy, korona i most na implantach, proteza czy implant zębowy. Implant zastępuje korzeń zęba, proteza wszystkie zęby, korony i mosty porcelanowe wykonuje się na własnych zębach. A co z koronami i mostami na implantach?

Korony i mosty na implantach, a korony i mosty porcelanowe

Korona porcelanowa to nakładka na ząb, która pozwala przywrócić kształt, wielkość, kolor i funkcje uszkodzonego zęba. Most porcelanowy stanowi natomiast połączenie maksymalnie trzech koron. I jedne i drugie zakłada się na zdrowe zęby, które uprzednio należy zeszlifować. W sytuacji, gdy chcemy uniknąć szlifowania, gdy nie posiadamy stałych zębów, na których można by było zawiesić most porcelanowy, bądź gdy do wypełnienia mamy więcej niż trzy luki zębowe, warto rozważyć założenie korony i mostu na implancie. To innowacyjne rozwiązanie pozwalające przywrócić piękny uśmiech, wiarę w siebie i pełnię doznań płynących z posiadania stałych zębów.

Korona na implancie

Mówiąc w największym uproszczeniu, implant stomatologiczny to mała tytanowa śrubka, którą wszczepia się w kość, w celu zastąpienia naturalnego korzenia zęba. Implant wstawia się bezpośrednio w miejsce ubytku, następnie przytwierdza się do niego na stałe koronę porcelanową. Korona może być osadzona na implancie w dwojaki sposób: pierwszym z nich jest przykręcenie jej do implantu śrubką, drugim – zacementowanie na łączniku. Tak skonstruowany nowy ząb idealnie odwzorowuje wygląd pozostałych zębów, jest przy tym niezwykle trwały, a dzięki wywieraniu nacisku na kość, redukuje praktycznie do zera ryzyko jej zaniku.

Most na implancie

O ile koronę na implancie zakłada się w przypadku braku pojedynczego zęba, o tyle przy większych lukach zębowych w grę wchodzi most na implancie. Filarami takiego mostu stają się uprzednio wszczepione z dwóch stron implanty. Warto dodać, że dzięki implantom o różnorodnych średnicach i długości, nie ma konieczności wszczepiania ich tylu, ile zębów Pacjentowi brakuje.

Zabieg wszczepienia implantu stomatologicznego

Zabieg wszczepienia implantu trwa około 25 min., jednak poprzedzony jest żmudną, kilkumiesięczną procedurą. Pierwszym krokiem jest dokładny wywiad stomatologiczny i wykonanie zdjęcia pantomograficznego, które pokaże jakość i ilość tkanki kostnej. To bardzo istotna informacja, bowiem w przypadku stwierdzenia zaniku kości, przed wszczepieniem implantu niezbędne będzie przeprowadzenie jej rekonstrukcji. Jeżeli kość jest, wywierca się w niej otwór i wkręca się implant zębowy. Następnym krokiem jest nacięcie przez implantologa błony śluzowej nad wszczepem i wkręcenie w implant śruby gojącej, która znacznie przyspieszy proces gojenia się błony okalającej implant. Po około dwóch tygodniach od wszczepienia implantu, rozpoczyna się leczenie protetyczne Pacjenta. W tym celu, dentysta pobiera wyciski, na podstawie których protetyk wykona koronę zęba i tzw. łącznik, czyli filar do którego przymocowana będzie korona. Podczas ostatniej wizyty, stomatolog wkręca łącznik do implantu i następnie mocuje na nim koronę. W przypadku większej ilości ubytków, łączniki są wkręcane we wszystkie implanty i wówczas mocuje się na nich most, a więc cały zespół zębów.

Pacjent przed zabiegiem wszczepienia implantu ma oczywiście wykonywane znieczulenie miejscowe. Rana po wszczepieniu implantu jest minimalna i niemalże nie krwawi, jednakże całkowite jej wygojenie (wliczając w to zrośnięcie się implantu z tkanką kostną) trwa od 3 do 6 miesięcy. Po tym czasie, organizm Pacjenta traktuje implant jako integralną część dziąsła.